oscarotero /

response-time #41

Analyzed , duration: